Taahhütname

 

Rumuz:________

 

 ATHİB 13. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

 

TAAHHÜTNAME

 

(Proje Dosyasının içerisinde teslim edilecektir.)

 

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile ATHİB’e devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri/sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim

 

Tarih:

Adı-Soyadı :

Doğum Tarihi :

T.C. Kimlik No :

Öğrenim Gördüğü Bölüm/Okul/Dönemi:

 veya

Diploma Aldığı Bölüm/Okul ve Yılı :

Adres :

e-posta :

Telefon :

Cep Tel.:

Faks :

İmza :