Şartname

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklendiği “dokuma kumaş” alanında düzenlenen bir yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri  İhracatçılar Birliği (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışmanın amacı; tasarımcı adaylarını; bilgi ve beceriyi ürüne dönüştürebilecekleri tasarım ve endüstriyel üretim içeren süreçlerde deneyim kazandırmak, yenilikçi ve özgün tasarımları ile kendilerini ifade etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü ile buluşturarak gelişimlerini desteklemek ve Türk tekstil sektörünün geleceğine katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Üniversitelerin Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lisans öğrencileri ile bu bölümlerden son 1 yıl içerisinde mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca Üniversite enstitülerinin Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği programlarında Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik veya Doktora düzeylerinde öğrenci olanlar da katılabilir. (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik veya Doktora düzeylerinde öğrenci ancak beraberinde akademik kadroda görevli olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

 • Yarışmacılar esinlendikleri fikir veya esin kaynaklarıyla belirledikleri bir TEMA doğrultusunda bilgi toplama, analiz etme, yorumlama düzeylerini; yaratıcı ve özgün tasarım süreçleriyle ürüne aktarma becerilerini sergiledikleri A3 boyutunda 1 veya gerekiyorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.
 • Bu sunum paftasında esin kaynaklarına ait görsel ve yazılı kaynaklar, üretilen ön ürünlerin teknik açıklamaları, kullanılan iplik, malzeme vb. ilgili bilgiler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultusunda geliştirdikleri özgün, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini farklı materyal, iplik ve dokuma yöntemlerini kullanarak ifade ettikleri 4 adet dokuma kumaş ön ürün (prototip kumaş) oluşturmalıdır.
 • Bu ön ürünlerin (prototip kumaşların) boyutları en az 20×20 cm. olmalıdır. Her bir ön ürün (prototip kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta ile sunulmalıdır.  Bu ön ürün paftaları ön ürünlerin kullanım alanı önerilerine ait giydirme sunumlarının yer alacağı şekilde düzenlenmelidir

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

 1. Jüri üyeleri sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışmacılar arasından; yenilikçi ve yaratıcı fikir geliştirme düzeyiyle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama yeteneği en başarılı olan 10 finalisti seçecektir.
 2. Bu 10 finalist; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteği ve işbirliğiyle; elyaf ve malzeme bilgisi, sezon eğilimleri, tema oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleksiyonu hazırlama, ürün geliştirme süreçlerini kapsayan bir program eğitimi alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğitim programı planlanan tarihlerdeki Pandemi sürecinin şartlarına  uygun olarak düzenlenecektir.

 1. Finalistler bu eğitimin ardından ATHİB tarafından belirlenen 10 farklı işletmede, geliştirdikleri temalar doğrultusunda işletme olanakları ile 4 adet yeni dokuma kumaş geliştirecek ve endüstriyel üretim aşamalarında yer alarak işletme deneyimi yaşanacaktır.

Bu yıl, endüstriyel üretim süreci belirlenen tarihlerdeki Pandemi şartlarına uygun olarak, sürecin gereklerine göre ayrıca planlanacaktır.

 1. Final jürisi, finalistlerin endüstriyle üretim süreci içerisinde temaları doğrultusunda geliştirdikleri dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kriterlerine uygun olarak değerlendirerek puanlamalarını yapacaklardır.

10 finalist ön jüriden aldıkları puanın %50’si, final jürisinden aldıkları puanın %50’sinin toplamının ortalaması alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler belirlenecektir.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

 • A3 boyutunda (1 veya gerekiyorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
 • A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üretim yöntemleri ile üretilmemiş ön ürün içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Bu paftalar ve gerekli olan diğer belgeler siyah bir proje çantası içerisinde kapalı olarak teslim edilmelidir

*(Rumuz: isminin açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir işaret içermeyen harf ve rakamlardan oluşan simge.)

*Her bir yarışmacı bir adet dosya ile yarışmaya başvurabilir.

Başvuru dosyasında yer alması gereken diğer BELGELER NELERDİR?

 1. Başvuru Formu

Yarışmacıların, www.dokumayarismasi.org web sitesinde yer alan “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Online Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş

Tasarım alanındaki deneyimleri ve nitelikleri ile birlikte kariyer hedeflerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmiş.

 1. Diğer Belgeler

Öğrenci Kategorisinde başvuru yapacak olanlar öğrenci belgelerini veya geçici mezuniyet belgelerini başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jüri üyeleri, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki finalist ve kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Jüri yaptığı değerlendirme sonucunda başvuruları herhangi bir dereceye layık görmemesi durumunda o dereceye ait ödül verilmeyebilecektir.

Yarışma jürisi sektörde faaliyet gösteren alanında deneyim sahibi firma temsilcileri, profesyoneller ve akademisyenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve final jürisi belirlenen tarihlerdeki Pandemi şartları göz önüne alınarak belirlenecektir.

Jüri Üyeleri başvuruların alınmasının ardından internet ve sosyal medya üzerinden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlendirilecek?

 • Yarışmacının geleceğe ilişkin tahminlerde bulunan fikir ve tasarımlarıyla farklı, özgün, yeni ve yaratıcı çözüm önerileri içeren temasını etkin bir şekilde ifade etme düzeyi.
 • Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
 • Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle fark yaratma düzeyi
 • Endüstriyel olanaklarla üretilen ürünlerde kullanılan teknolojinin yaratıcılığı geliştirme ve destekleme düzeyi,
 • Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzeyi.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

 • Türk tekstil ve moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru bulunmaması gerekmektedir.
 • Jüri üyelerinin bir yakını veya çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan biri olmaması veya ortaklık içinde olduğu bir kişi olmaması (akademik jüri üyeleri için bu husus aranmamaktadır) gerekmektedir.
 • Jüri çalışmalarının hiçbir aşamasına katılmamış bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
 • ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Daha önce tasarım yarışmalarından herhangi birinde dereceye girerek yurt dışı eğitim ödülü kazanmış olan öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvuruları kabul edilmez.

Taahhütname

 • Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendine ait özgün tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • dokumayarismasi.org internet adresinde yer alan Yarışma Şartnamesi’nin okunduktan sonra, taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

DOSYALARIN TESLİMİ

 • Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haziran 2020 günü mesai bitimine kadar (Saat 17.30) Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Sanayi Sektörleri Şubesi Limonluk Mah. 36. Cad. No.4 Yenişehir/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37 ) adresinde olacak şekilde elden, kargo veya posta ile gönderilecektir. Eksik doldurulan ve/veya postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarihinden sonra ulaşan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar, gönderilerini web sitesinden ve/veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak kurye şirketine Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderdikleri takdirde kargo masrafı ATHİB tarafından karşılanacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Teslim Tarihi : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jüri Değerlendirmesi: 04 Eylül 2020
Kumaş Üretimine Destek Veren Firmalar İle Toplantı: 04 Eylül 2020
Final Jürisi ve Ödül Töreni Tarihi : Daha sonra ilan edilecektir.
 • Finalistler, dokumayarismasi.org sitesinden ilan edilecektir.
 • Not: Takvimde yer alan tarihler öngörülen takvime göre belirlenmiş olup, ATHİB söz konusu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü: 25.000 TL
 • İkincilik ödülü: 20.000TL
 • Üçüncülük ödülü: 15.000TL

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

 • ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye giren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir.

Bahse konu tebliğe https://ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Yurt Dışı Fuar Ziyareti

 • 10 finaliste, ATHİB tarafından, Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılma imkanı verilecektir. Bu ödül finalistlerin vize, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), iaşe ve fuar giriş bileti bedellerini kapsamaktadır.
 • Finalistlerin vize alamayarak fuar ziyaretine katılamayacak olması halinde ATHİB sorumluluk kabul etmeyecektir.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

Finale kalan 10 finalistin tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hediye edilecektir.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI

 • Finale seçilen 10 yarışmacıya ait tasarımlar dışındaki tasarımlar Jüri değerlendirilmesinin ardından katılımcının talebi halinde geri verilecektir.
 • Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.
 • Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların Fikri Mülkiyet hakları ile her türlü telif / marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu projelerinin yayınlama ve çoğaltma, dahil olmak üzere SÜRESİZ OLARAK hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin ATHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • Yarışmaya jakarlı üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle katılan yarışmacılar final sunumu için istenilen metrajda endüstriyel üretimlerini kendileri yaparak belirtilen tarihe kadar ATHİB’e teslim etmekle yükümlüdürler. Armürlü üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle yarışmanın herhangi bir kategorisine katılan yarışmacıların endüstriyel üretimleri ATHİB tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında ATHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Bir işbirliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir.
 • Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ayrıca her bir katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmaların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e teslim etmeleri ile işbu şartname’ de belirtilen tüm hususları kabul etmiş olurlar.
 • Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3.kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
 • Ödül kazanan bir başvurunun iptal edilmesi halinde, söz konusu başvurunun yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ATHİB arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;
 1. Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ATHİB tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,
 2. ATHİB izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,
 3. Eğitim görmekte olduğu okuldan, ATHİB tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,
 4. Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,
 5. (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak Şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.
 • Yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahsi kaza ve benzeri sigortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve davranışlarından şahsen sorumlu olacaklarına, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü ATHİB’in sorumlu tutulamayacağına ilişkin taahhütname imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

İMZA

 

(Adı-Soyadı)

 

Not: Şartnamenin her sayfasının okunarak ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.