Şartname

ATHİB 11. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklendiği “dokuma kumaş” alanında düzenlenen bir yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHİB) tarafından on birincisi (11.) düzenlenecek olan yarışmanın amacı; tasarımcı adayı öğrencileri, bilgi ve beceriyi ürüne dönüştürebilecekleri tasarım ve endüstriyel üretim içeren süreçlerde deneyim kazandırmak, yenilikçi ve özgün tasarımları ile kendilerini ifade etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü ile buluşturarak mesleki gelişimlerini desteklemek ve Türk tekstil sektörünün geleceğine katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB 11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Üniversitelerin Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lisans öğrencileri ile bu bölümlerden son 1 yıl içerisinde mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca Üniversite enstitülerinin Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği programlarında Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik veya Doktora düzeylerinde öğrenci olanlar da katılabilir. (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik veya Doktora düzeylerinde öğrenci ancak beraberinde akademik kadroda görevli olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

 • Yarışmanın her yıl belirlenen bir TEMA’sı yoktur. Yarışmacı kendi belirlediği bir TEMA ile katılım sağlar. Tema paftası 35×50 cm boyutunda olmalı, fotoblok malzemeye dijital çıktı alınarak sunulmalıdır.
 • TEMA paftasında dokuma kumaş tasarımlarına ait hikayeyi en doğru şeklide ifade eden görsel esin kaynakları, yazılı açıklamalar, anahtar kelimeler; ürünlerin teknik açıklamaları, ön ürünlerde kullanılan iplik, malzeme, kullanım alanı vb. ilgili bilgiler yer almalıdır. Yarışmacılar tema paftasında temaları doğrultusunda geliştirdikleri tasarımların çizim vb. tekniklerle eskiz anlatımlarına mutlaka yer vermelidir.
 • Yarışmacılar yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini, farklı, sıra dışı materyal ve iplikler ile dokuma kumaş üretim yöntemlerini kullanarak oluşturdukları en az 20×20 cm boyutlarındaki özgün 4 ön ürün (prototip kumaş) tasarımı ile başvuru yapmalıdır. Her bir ön ürün (prototip kumaş) A3 boyutunda 4 ayrı pafta ile sunulmalıdır.
 • Başvuru dosyasında “35×50 cm boyutunda tema paftası ve A3 boyutunda 4 adet ön ürün paftası” olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

 1. Ön elemede, jüri üyeleri tema paftası ve dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına sağlayan yarışmacılar arasından; fikir geliştirme düzeyi ile yenilikçi ve yaratıcı yeteneğiyle öne çıkan, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarları ve ön ürünleri geliştirme yönünden başarılı 10 finalisti seçecek ve belirleyecektir.
 2. Seçilen 10 finalist; LC Waikiki Akademi desteği ve iş birliğiyle; elyaf ve malzeme bilgisi, sezon eğilimleri, tema oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleksiyonu hazırlama, ürün geliştirme süreçlerini kapsayan bir program eğitimi alacaktır.
 3. Bu eğitimin ardından finalistlerden; ATHİB tarafından belirlenen sponsor firmalarda ve tüm sponsorların sağladığı olanaklarla kendi temaları doğrultusunda metraj olarak üretilebilen 4 adet yeni dokuma kumaş tasarımını mentörlerinin liderliğinde geliştirmeleri beklenecektir. Finalistler endüstriyel üretim aşamasının tamamında yer alarak mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, işletme deneyimi kazanacaktır.
 4. Final jürisi, endüstriyel üretim sürecinde geliştiren ve üretilen yeni, özgün ve yaratıcı dokuma kumaşların metraj hallerini ve kullanım alanına uygun sunumları finalistlerle mülakat yaparak değerlendirecek ve puanlama yapacaktır.
 5. 10 finalist arasındaki derece sıralaması ise ön jüri ve final jüri puanlarının ortalaması alınarak yapılacak böylece 1.,2.,3. belirlenecektir.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

 • 1 adet 35×50 cm boyutunda “Tema Paftası”,
 • 4 adet dokuma kumaş tasarımının yer aldığı A3 boyutun ön ürün paftası,
 • Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. Tema paftası üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Bu paftalar ve gerekli olan diğer belgeler siyah bir proje çantası içerisinde kapalı olarak teslim edilmelidir

*(Rumuz: isminin açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir işaret içermeyen harf ve rakamlardan oluşan simge.)

*Her bir yarışmacı bir adet dosya ile yarışmaya başvurabilir.

 

Başvuru dosyasında yer alması gereken diğer BELGELER NELERDİR?

 1. Başvuru Formu

Yarışmacıların, www.dokumayarismasi.org web sitesinde yer alan “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Online Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş

Fotoğraflı kısa özgeçmiş.

 1. Diğer Belgeler

Başvuru yapacak olanlar öğrenci belgelerini veya geçici mezuniyet belgelerini başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca web sitesinde yayınlanmış olan taahhütname ve şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalanarak başvuru belgeleri içerisinde gönderilmiş olmaları gereklidir.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jüriler yarışma yürütme kurulu tarafından oluşturulur. ATHİB Yönetimi zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Başvuru yapanlar bu hususu kabul etmiş sayılırken, yarışmacılar jürinin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş de olurlar.

Yarışma ön ve final jürisi ilgili akademisyenlerden, sektörde faaliyet gösteren alanında deneyimli firma temsilcilerinden ve profesyoneller tasarımcılardan oluşturulur.

Jüri Üyeleri her iki aşamada da değerlendirme günü ilan edilir ve internet ve sosyal medya üzerinden duyurulur.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlendirilecek?

 • Tema belirleme ve pafta sunumundaki yaratıcılık düzeyi.
 • Yarışmacının geleceğe ilişkin ön görülerde bulunurken tasarımlarının yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi,
 • Yarışmacının yeni ve yaratıcı fikirlerle geliştirdiği tasarımlarını farklı ve özgün dokuma kumaş ön ürünler olarak ifade etme düzeyi,
 • Dokuma kumaş tasarımlarının endüstriyel üretiminde yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle fark yaratma düzeyi,
 • Endüstriyel olanaklarla üretilen ürünlerde teknolojinin yaratıcılığı geliştirme ve destekleme düzeyi,
 • Dokuma kumaş tasarımlarının ticarileşme ve katma değer yaratma düzeyi.

 

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

 • Türk tekstil ve moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru bulunmaması gerekmektedir.
 • Yarışmacının jüri üyelerinin bir yakını veya çalıştığı kurum veya firmadan biri olmaması veya ortaklık içinde olduğu bir kişi olmaması (akademik jüri üyeleri için bu husus aranmamaktadır) gerekmektedir.
 • Jürinin çalışmalarının hiçbir aşamasına katılmamış bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
 • ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Daha önce tasarım yarışmalarından herhangi birinde dereceye girerek yurt dışı eğitim ödülü kazanmış olan öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmacının yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvuruları kabul edilmez.

Taahhütname

 • Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendine ait özgün tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • dokumayarismasi.org internet adresinde yer alan Yarışma Şartnamesi’nin okunduktan sonra, taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

DOSYALARIN TESLİMİ

 • Yarışma sunum dosyaları en geç 13 Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar (Saat 17.30) Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Sektörler Şube Müdürlüğü Limonluk Mah. 36. Cad. No.4 Yenişehir/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37 ) adresinde olacak şekilde elden, kargo veya posta ile gönderilecektir. Eksik doldurulan ve/veya postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarihinden sonra ulaşan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar, gönderilerini web sitesinden ve/veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak kurye şirketine Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderdikleri takdirde kargo masrafı ATHİB tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2022

Ön Eleme: 16 Haziran 2022

Endüstriyel Üretim Başlangıcı: 18 Temmuz 2022

Endüstriyel Üretim Bitiş: 26 Ağustos 2022

Final ve Ödül Töreni: Daha sonra açıklanacaktır.

 • Finalistler, dokumayarismasi.org sitesinden ilan edilecektir.
 • Not: Takvimde yer alan tarihler öngörülen takvime göre belirlenmiş olup, ATHİB söz konusu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü   : 100.000 TL
 • İkincilik ödülü    :   75.000 TL
 • Üçüncülük ödülü:   50.000 TL

 

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

 • ATHİB 11. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye giren yarışmacılara, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir.

Bahse konu tebliğe

https://ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Yurt Dışı Fuar Ziyareti

 • 10 finaliste, ATHİB tarafından, Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılma imkanı verilecektir. Bu ödül finalistlerin vize, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), vize alarak fuara katılımı kesinleşen finalistlere iaşe ve diğer ihtiyaçları için günlük 100 € ve fuar giriş bileti bedellerini kapsamaktadır.  (Hangi sebeple olursa olsun fiziki olarak Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuar ziyaretine katılamayan finalistlerin günlük 100 € harcırahı seyahat öncesi verilmiş olsa bile geri ödemesi beklenir.)
 • 10 finalistin, eğitim gördüğü üniversitenin ilgili bölümünden bir öğretim üyesi davet edilerek, öğretim üyesinin Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılımı desteklenecektir. Bu ödül öğretim üyesinin Paris uçak bileti, konaklama (oda-kahvaltı) ve fuar giriş bileti bedellerini kapsamaktadır.
 • Finalistlerin ve öğretim üyelerinin vize alamayarak fuar ziyaretine katılamayacak olması halinde ATHİB sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

Finale kalan 10 finalistin tamamına 16 çerçeve masaüstü numune dokuma tezgâhı hediye edilecektir.

 

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI

 • Finale seçilen 10 yarışmacıya ait tasarımlar dışındaki tasarımlar Jüri değerlendirilmesinin ardından katılımcının talebi halinde geri verilecektir.
 • Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.
 • Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların Fikri Mülkiyet hakları ile her türlü telif / marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu projelerinin yayınlama ve çoğaltma, dahil olmak üzere SÜRESİZ OLARAK hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin ATHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • Yarışmaya jakarlı üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle katılan yarışmacılar final sunumu için istenilen metrajda endüstriyel üretimlerini kendileri yaparak belirtilen tarihe kadar ATHİB’e teslim etmekle yükümlüdürler. Armürlü üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle yarışmanın herhangi bir kategorisine katılan yarışmacıların endüstriyel üretimleri ATHİB tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında ATHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Bir işbirliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir.
 • Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ayrıca her bir katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmaların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e teslim etmeleri ile işbu şartname’ de belirtilen tüm hususları kabul etmiş olurlar.
 • Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3.kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
 • Ödül kazanan bir başvurunun iptal edilmesi halinde, söz konusu başvurunun yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ATHİB arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;
 1. Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ATHİB tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,
 2. ATHİB izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,
 3. Eğitim görmekte olduğu okuldan, ATHİB tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,
 4. Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,
 5. (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak Şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.
 • Yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahsi kaza ve benzeri sigortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve davranışlarından şahsen sorumlu olacaklarına, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü ATHİB’in sorumlu tutulamayacağına ilişkin taahhütname imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

İMZA

 

(Adı-Soyadı)

 

Not: Şartnamenin her sayfasının okunarak ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.