İçeriğe geç Altbilgiye atla
Para Ödülü

Birinci

300.000 TL, Yurtdışı Eğitim Ödülü

İkinci

225.000 TL, Yurtdışı Eğitim Ödülü

Üçüncü

150.000 TL Yurtdışı Eğitim Ödülü
Yurtdışı Eğitim Ödülü

• ATHİB 13. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye giren yarışmacılara 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir. Bahse konu tebliğe https://ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Yabancı Dil (Online) Eğitim Ödülü

• İlk üçe kalarak derece alan finaliste, ATHİB tarafından belirlenecek süre ve şartlarda yabancı dil eğitim ödülü verilecektir.

   Dokuma Tezgahı Ödülü
  • Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı Finale kalan 10 finalistin tamamına 16 çerçeve masaüstü numune dokuma tezgâhı hediye edilecektir.
    *Daha önce finale kalarak masaüstü numune dokuma tezgâhı hediyesini alan finalistlere ikinci bir tezgâh verilmeyecektir.

***ATHİB’in tüm ödüllerinden bir kez finale kalarak faydalanan finalistler, ikinci defa finale kalsa dahi bu ödüllerden yararlanamayacaktır.