Şartname

ATHİB 7. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş alanında düzenlenen yaratıcı ve yenilikçi tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklendiği bir yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri  İhracatçılar Birliği (ATHİB) tarafından 7.’sı düzenlenecek olan yarışmanın amacı;  tasarımcı adaylarına özgün tasarımlarla kendilerini ifade etme şansı vererek,  genç tasarımcıları, bilgi ve beceriyi ürüne dönüştürecekleri tasarım ve üretim içeren öğrenme süreçlerinde, sektörle buluşturmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mühendislik Fakültelerinin; Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora düzeylerinde öğrenci olanlar ve bu bölümlerden yeni mezunlar (son 1 yıl içerisinde belirtilen bölümlerin birinden mezun olanlar) katılabilir.

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

 • Yarışmacılar esinlendikleri bir fikir veya esin kaynaklarıyla belirledikleri bir TEMA doğrultusunda bilgi toplama, analiz etme, yorumlama düzeylerini; yaratıcı ve özgün tasarım süreçleriyle ürüne aktarma becerilerini sergiledikleri 50×70 boyutlarında bir sunum paftası hazırlamalıdırlar.
 • Bu sunum paftasında esin kaynaklarına ait görsel ve yazılı kaynaklar, üretilen ön ürünlerin teknik açıklamaları, kullanılan iplik, malzeme vb. ilgili bilgiler, ön ürünlerin kullanım alanını gösteren giydirme önerileri yer almalıdır.
 • Yarışmacılar bu tema doğrultusunda geliştirdikleri özgün, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini farklı materyal, iplik ve dokuma yöntemlerini kullanarak ifade ettikleri 4 adet dokuma kumaş ön ürün (prototip kumaş) oluşturmalıdır.
 • Bu ön ürünlerin (prototip kumaşların) boyutları en az 20×20 cm. olmalıdır. Her bir ön ürün (prototip kumaş)  sunum paftasından ayrı olan  A3 boyutunda paftalar da sunulmalıdır.

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

 1. Jüri üyeleri sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışmacılar arasından; yenilikçi ve yaratıcı fikir geliştirme düzeyiyle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama yeteneği en başarılı olan 10 finalisti seçecektir.
 2. Bu 10 finalist; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteği ve işbirliğiyle; elyaf ve malzeme bilgisi, sezon eğilimleri, tema oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleksiyonu hazırlama, ürün geliştirme süreçlerini kapsayan bir program eğitimi alacaktır.
 3. Finalistler bu eğitimin ardından ATHİB tarafından belirlenen 5 farklı işletmede, geliştirdikleri temalar doğrultusunda işletme olanakları ile 4 adet yeni dokuma kumaş geliştirecek ve endüstriyel üretim aşamalarında yer alarak işletme deneyimi yaşacaktır.
 4. Final jürisi, tüm bu süreçler içerisinde geliştirilen ve üretilen dokuma kumaşların kullanım alanına uygun sunumları ve tüm tasarımları değerlendirecek ve dereceleri belirleyecektir.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

 • 1 adet 50×70 cm boyutlarında Sunum Paftası,
 • A3 boyutlarında 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üretim yöntemleri ile üretilmemiş ön ürün içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Bu paftalar ve gerekli olan diğer belgeler 50×70 boyutlarında siyah bir proje çantası içerisinde kapalı olarak teslim edilmelidir

*(Rumuz: isminin açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir işaret içermeyen harf ve rakamlardan oluşan simge.)

*Her bir yarışmacı bir adet dosya ile yarışmaya başvurabilir.

Başvuru dosyasında yer alması gereken diğer BELGELER NELERDİR?

 1. Başvuru Formu

Yarışmacıların, www.dokumayarismasi.org web sitesinde yer alan “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Online Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş

Tasarım alanındaki deneyimleri ve nitelikleri ile birlikte kariyer hedeflerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmiş

 1. Diğer Belgeler

Öğrenci Kategorisinde başvuru yapacak olanlar öğrenci belgelerini veya geçici mezuniyet belgelerini başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jüri üyeleri, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki finalist ve kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Jüri yaptığı değerlendirme sonucunda başvuruları herhangi bir dereceye layık görmemesi durumunda o dereceye ait ödül verilmeyebilecektir.

Yarışma jürisi sektörde faaliyet gösteren alanında deneyim sahibi firma temsilcileri, profesyoneller ve akademisyenlerden oluşturulacaktır.

Jüri Üyeleri başvuruların alınmasının ardından internet ve sosyal medya üzerinden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlendirilecek?

 • Yarışmacının geleceğe ilişkin tahminlerde bulunan fikir ve tasarımlarıyla farklı, özgün, yeni ve yaratıcı çözüm önerileri içeren temasını etkin bir şekilde ifade etme düzeyi.
 • Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
 • Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle fark yaratma düzeyi
 • Endüstriyel olanaklarla üretilen ürünlerde kullanılan teknolojinin yaratıcılığı geliştirme ve destekleme düzeyi,
 • Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzeyi.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

 • Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru bulunmaması gerekmektedir.
 • Jüri üyelerinin bir yakını veya çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan biri olmaması veya ortaklık içinde olduğu bir kişi olmaması (akademik jüri üyeleri için bu husus aranmamaktadır) gerekmektedir.
 • Jüri çalışmalarının hiçbir aşamasına katılmamış bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
 • ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce derece almış olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Daha önce tasarım yarışmalarından herhangi birinde dereceye girerek yurt dışı eğitim ödülü kazanmış olan öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvuruları kabul edilmez.

Taahhütname

 • Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendine ait özgün tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • dokumayarismasi.org internet adresinde yer alan Yarışma Şartnamesi’nin okunduktan sonra, taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

DOSYALARIN TESLİMİ

 • Yarışma sunum dosyaları en geç 21 Haziran 2018 günü mesai bitimine kadar (Saat 17:30) Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tekstil Şube Şefliği Limonluk Mah. 36. Cad. No.4 Yenişehir/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37 ) adresinde olacak şekilde elden, kargo veya posta ile gönderilecektir. Eksik doldurulan ve/veya postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarihinden sonra ulaşan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar, gönderilerini web sitesinden ve/veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak kurye şirketine Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderdikleri takdirde kargo masrafı ATHİB tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Teslim Tarihi : 21 Haziran 2018 (Saat 17.30’a kadar)
Jüri Değerlendirmesi: 25 Haziran 2018
Finalistler ve  Kumaş Üreticileri ile Toplantı: 29 Haziran 2018
Final Jürisi ve Ödül Töreni Tarihi : Daha sonra ilan edilecektir.
 • Finalistler, dokumayarismasi.org sitesinden ilan edilecektir.
 • Not: Takvimde yer alan tarihler öngörülen takvime göre belirlenmiş olup, ATHİB söz konusu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü: 15.000 TL
 • İkincilik ödülü: 12.000TL
 • Üçüncülük ödülü: 9.000TL

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

 • ATHİB 7. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye giren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir.

Bahse konu tebliğe

http://www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Yurt Dışı Fuar Ziyareti

 • 10 finaliste, ATHİB tarafından, Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılma imkanı verilecektir. Bu ödül finalistlerin vize, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), iaşe ve fuar giriş bileti bedellerini kapsamaktadır.
 • Finalistlerin vize alamayarak fuar ziyaretine katılamayacak olması halinde ATHİB sorumluluk kabul etmeyecektir.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

İlk 10 dereceyi kazanan finalistlere masaüstü numune dokuma tezgahı hediye edilecektir.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI

 • Finale seçilen 10 yarışmacıya ait tasarımlar dışındaki tasarımlar Jüri değerlendirilmesinin ardından katılımcının talebi halinde geri verilecektir.
 • Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.
 • Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların Fikri Mülkiyet hakları ile her türlü telif / marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu projelerinin yayınlama ve çoğaltma, dahil olmak üzere SÜRESİZ OLARAK hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin ATHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • Yarışmaya jakarlı üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle katılan yarışmacılar final sunumu için istenilen metrajda endüstriyel üretimlerini kendileri yaparak belirtilen tarihe kadar ATHİB’e teslim etmekle yükümlüdürler. Armürlü üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle yarışmanın herhangi bir kategorisine katılan yarışmacıların endüstriyel üretimleri ATHİB tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında ATHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ayrıca her bir katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmaların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e teslim etmeleri ile işbu şartname’ de belirtilen tüm hususları kabul etmiş olurlar.
 • Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3.kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
 • Ödül kazanan bir başvurunun iptal edilmesi halinde, söz konusu başvurunun yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.
 • Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ATHİB arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;
 1. Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ATHİB tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,
 2. ATHİB izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,
 3. Eğitim görmekte olduğu okuldan, ATHİB tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,
 4. Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,
 5. (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak Şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.
 • Yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahsi kaza ve benzeri sigortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve davranışlarından şahsen sorumlu olacaklarına, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü ATHİB’in sorumlu tutulamayacağına ilişkin taahhütname imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtil en koşulları kabul etmiş sayılırlar.